Lạc quan

1404

Có một cậu bé đến trước một tảng đá to, đứng đó hỏi tảng đá:
-“Tảng đá to, công việc của anh là gì ?”
-“Là đứng trên mặt đất”
-“Nhưng đến tối, lúc đó thì anh làm gì ?”
-“Tôi vẫn đứng trên mặt đất”.
-“Lúc trời lạnh, mưa xuống, thì anh làm sao ?”
-“Tôi vẫn cứ đứng trên đất”.
-“Thật tội nghiệp cho tảng đá quá”.
-“Tôi hoàn toàn không tội nghiệp”, tảng đá nói tiếp : “Thân là tảng đá, vui vẻ của tôi và vui vẻ của một cậu bé như anh thì giống nhau. Lúc anh chạy nhảy xung quanh tôi, tôi đứng ở đây an vui tự tại cũng rất là vui vẻ. Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy lạnh, đồng thời tôi cũng không sợ bóng đêm và đêm tối. Cậu bé, tôi bảo đảm với cậu, tôi đối với mình khá thoả mãn, cũng rất là vui sướng”. Willi Hoffsuemmer

Mỗi người đều có một bổn phận phải làm khác nhau, cái quan trọng là chúng ta có vui vẻ, lạc quan để chu toàn bổn phận không mà thôi, nhưng phải chu toàn bổn phận như thế nào ? Có người chu toàn bổn phận rất xuất sắc, nhưng kiêu căng khinh người. Có người cũng làm hết công việc của mình, nhưng la lối thoá mạ, miễn cưỡng và chê bai. Có người không thích làm những công việc tầm thường, vì họ cho rằng không có tiếng tăm, không ai biết. Nhưng cũng có người vui vẻ làm những công việc được giao phó, dù không xuất sắc, nhưng ai cũng dành cho họ cảm tình, vì họ đã làm hết cả con tim, sức lực và trí óc của mình.