Kitô Hữu phải sống thế nào ?

1368

Thánh Pacôme, khi còn là người ngoại, trong đạo binh hoàng gia. Một ngày kia, các binh sĩ trong đơn vị của ngài cực kỳ đói và khát sau khi đi bộ qua sa mạc dưới cái nắng chết người, vào thành Thèbes ở Ai Cập và có nhiều người chạy lại bên họ, cho họ ăn và uống, cùng chăm sóc họ chu đáo, tận tình. Ngạc nhiên trước sự chăm sóc bất ngờ và bất thường này, Pacôme hỏi những người tốt lành này là ai? 

Người ta trả lời Ngài: “Đó là các Kitô hữu”.

Ngài bèn la lên: “Một tôn giáo dạy người ta cứu giúp những kẻ khốn khổ hoàn toàn xa lạ với mình là một tôn giáo chỉ có thể đến được từ vị Chúa chân thật!”

Sau biến cố này, Pacôme đã giã từ binh nghiệp và trở lại đạo Công giáo.  Ngài trở thành một vị sáng lập các đan viên vì đại và một vị thánh lừng danh.

Đức tin không có việc làm là một đức tin chết !