Một kiểu “tin”

1259

Một bà mẹ già đau răng. Bà đã làm tuần chín ngày để kính thánh Antôn, vì người ta nói lằng: Thánh nhân “chuyên trách” về bệnh này.

Ngày cuối của tuần chín ngày, bà vẫn còn dau. Lúc đó một vị linh mục đến thăm bà.

– Xin cha nói cho con hay, có phải con lầm không? Có phải thánh Antôn chuyên trách bệnh đau răng không?

– Thưa bà, hãy nghe tôi: Đây là địa chỉ của một nha sĩ. Hãy đi tìm bà ta và nói là tôi giới thiệu đến và bà ta sẽ làm không công cho bà.

– Trời đất ơi! Một ông linh mục vô thần!.

 Có lẽ Thánh Antôn phải tự nói: Kể ra cũng đau lòng. Để nhận lời cầu của bà, chính ta đã gởi đến cho bà vị linh mục này.