Khất lần

1157

Người ta nói tật lưỡng lự, khất lần là kẻ trộm thời gian. Chúng ta lúc nào cũng sắp sửa làm một việc gì đó, về một điều gì đó, vào một lúc nào đó. Còn Thiên Chúa, Người là một Thiên Chúa của hiện tại.

Truyện kể rằng có một người kia mua được một bộ quần áo tại cửa hàng bán đồ cũ. Anh ta thấy trong chiếc túi áo có một tờ biên nhận sửa giày đã mười lăm năm. Tiệm sửa giày ấy hiện vẫn còn hoạt động tại địa điểm cũ, thế là anh ta quyết định chuộc lại đôi giày kia. Khi anh ta trình ra tờ biên nhận, người chủ tiệm xem qua một lúc, rồi đi vào gian phòng phía sau. Một lúc sau, người chủ trở lại và nói rất bình tĩnh, “Chúng tôi vẫn chưa sửa xong, thứ Ba tuần tới mới được.”