Hết chỗ nói

1127

Một công ty nhỏ có một viên chức, mỗi ngày đúng 3 giờ chiều đều đi ra ngoài, nửa giờ sau thì trở lại. Do mỗi ngày đều như thế, cho nên khó tránh khỏi sự đoán mò của các đồng nhiệp hiếu kỳ. Qua mấy tháng sau, cuối cùng giám đốc chịu không nổi bèn hỏi anh ta ngọn nguồn như thế nào.
Anh ta nói: “Mỗi buổi chiều tôi lái xe đến chổ giao lộ của đường sắt, đợi chuyến xe chở hàng 3 giờ 20 phút lái về tuyến đông chỗ xe chạy qua. Sau khi đợi xe lửa chạy khỏi, tôi liền thở phào một hơi nói với mình: tạ ơn trời đất, xe lửa đã chạy rồi, tôi sẽ không tông vào nó nữa”.

Cũng có những người bỏ ra rất nhiều thời gian để đi tìm vận may mà không làm gì cả, họ không biết rằng, vận may ở ngay chính khi mình bắt tay làm việc.
Cũng có những người hối tiếc việc sai lầm của mình đã làm, nhưng khi có dịp thuận tiện thì lại phạm sai lầm nhiều hơn !
Tìm vận may, hối tiếc những việc sai lầm đều là những việc làm tiêu cực của người…tiêu cực. Nhưng người tích cực thì không như thế, họ xông xáo trong bổn phận hiện tại, họ lao động bằng trí óc, lao động bằng chân tay để chu toàn bổn phận trong hiện tại, và họ đã gặp được vận may trong bổn phận. Và nếu có sai lầm trong công tác, họ tích cực sửa chữa, lắng nghe ý kiến và sự góp ý của người khác. Họ đã thành công.