Con chuột nhắt

2081

Một con chuột nhắt rất nghèo, chúa tạo vật tặng cho nó 10 trái táo: 3 trái để ăn, 3 trái để làm nhà hầu có nơi che mưa nắng, 3 trái để buôn bán kiếm cơm ăn áo mặc,và trái cuối cùng để nó mua thứ gì đó dâng cho Chúa tạo vật cảm ơn ngài.

Chuột nhắt vui mừng ăn hết 3 trái đầu. Nó đã kinh doanh 3 trái kế để làm nhà, 3 trái tiếp theo làm của cải.

Rồi nó nhìn trái thứ mười, dường như trái này to hơn và ngon hơn những trái kia. Chuột nhắt biết rằng Chúa tạo vật cho nó trái thứ mười này để có thể dâng lại cho Ngài tỏ lòng biết ơn chúa tao vật.

Nó suy nghĩ rằng Chúa tạo vật đã có tất cả mọi thứ, và đây là trái đặc biệt, nên… nó đã ăn trái thứ mười và trả lại cho Chúa tạo vật cái hạt.

Chúng nhân không bao giờ cho là đủ, mặc dù họ không còn chỗ chứa, nhiều khi họ còn xây thêm nhà để có chỗ chứa, những ngôi nhà còn nhỏ hơn tấm lòng bé xíu của họ.

Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy” Lc 12, 13-21