Giúp người

1200

Một hôm, một chú bé đang chơi đùa trong vườn thì phát hiện một chiếc kén sâu trong bụi cây. Ở trường, chú bé đã được học biết rằng con sâu bên trong sẽ biến thành một con bướm xinh đẹp sau khi đã thoát khỏi chiếc kén.

Chú bé này thật tốt lành và có tính hay giúp đỡ, thế là chú nghĩ đến việc giúp cho con sâu nhỏ mau biến thành con bướm và chú coi đó là một việc lành của chú trong ngày hôm ấy. Chú nhẹ nhàng xé toang chiếc kén và thả con sâu trong đó ra. Thế nhưng, hôm ấy cũng là ngày tàn của con sâu tội nghiệp, và nó chẳng bao giờ có thể trở thành một con bướm.

– Khi tự sức mình phá chiếc kén và thoát ra, con sâu có thể biến thành con bướm. Đó là quá trình tự nhiên đã an bài như vậy. Vì thế, phải đợi đến đúng thời điểm, và theo đúng cách tự nhiên, một con bướm mới có thể tung tăng bay vào một cuộc sống mới.

– Sự giúp đỡ đích thực, với tất cả những ý hướng tốt lành, phải là một điều đem lại hữu ích, tạo sự thăng tiến hoặc phát triển. Thật nguy hiểm khi giúp đỡ một cách độc đoán và chỉ mong tìm những giải pháp tạm bợ, nhất thời.