Giàu nghèo

1881

Người nghèo sinh ra, làm việc rồi chết. Người giàu sinh ra, ưu tư rồi qua đời. Châm ngôn.

Phúc cho những người nghèo, vì họ đâu có phải lo lắng: Họ chỉ ước ao làm việc để phát triển chút ít tài năng đã nhận được. Bác ái trước tiên là cho làm việc, và đối với các bệnh nhân, những người tàn tật, là cần tái thiết lại những cơ sở giúp họ hoạt động, sống hữu tích và hiệp nhất với nhau. Dù nguồn thu nhập của tôi thế nào đi nữa, thì những ngày hè của tôi sẽ là những ngày ưu tư hoặc sẽ vui sướng như người nghèo chỉ biết cho những gì mình có, điều đó tuỳ thuộc vào tôi.