Giáo Lý Thêm Sức – Bài 2

3364

THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI

“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình”  (St 1,27)

  1. H. Thiên Chúa tạo dựng con người làm sao ? # (GLCG.48)
  2. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người.
  3. H. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào ? (GLCG.51)
  4. Thiên Chúa đã ban cho tổ tông loài người được sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, không phải đau khổ và không phải chết. Nhưng hạnh phúc ấy đã mất khi Tổ tông phạm tội.
  5. H. Được Thiên Chúa ban cho sự sống và phẩm giá cao quí như vậy, ta phải làm gì ?(GLCG.52)
  6. Ta phải biết cám ơn và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời cố gắng làm cho cuộc sống của ta và mọi người ngày càng thêm tươi đẹp, và đầy yêu thương.