Giá trị của thực hành

976

Có một người đi qua một ngôi làng. Ông biết rõ chỗ mình sẽ đến, nhưng không biết còn bao lâu nữa thì tới. Khi đang đi đường, ông gặp một người tiều phu, liền hỏi xem còn bao lâu nữa tới làng kia. Người tiều phu nhìn ông rồi đáp:

– Tôi không biết!

Ông vội bước đi và tin chắc rằng người tiều phu kia không biết thật. Đi được  vài bước, thì ông nghe lại tiếng người tiều phu gọi vôi: .

– Này ông ơi, ông đi độ 15 phút nữa thì tới?

Ngạc nhiên, ông quay lại hỏi bác tiều phu:

– Tại sao khi nãy ông hỏi bác lại trả lời không biết?

Người tiều phu trả lời:

– Lúc ông hỏi tôi, ông chưa hành động, tôi không trông thấy bước đi của ông dài hay ngắn, làm sao tôi có thể trả lời ông được !

Thánh Gia-cô-bê đã xác quyết: “Đức tin không có việc làm là Đức tin chết”. (Gc.2,17)