Gia đình

1042

Trong thời kỳ khai phá bên Mỹ châu, có năm thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu nguy hiểm không thể lường trước được. Sau một thời gian sống giữa rừng thiêng nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã trở nên cộc cằn dữ tợn. Chỉ có một người, còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước.

Người ta hỏi anh:

– Làm thế nào để tránh được những lỗi lầm của những người kia?

Anh trả lời như sau:     

 – Vì một bức hình tôi đã mang theo. Không phải là hình của một bạn gái, nhưng là của chính gia đình tôi. Buổi sáng trước khi tôi lên đường, chúng tôi đã ngồi ăn sáng chung với nhau. Mọi người đều nghẹn ngào vì tôi là người thứ nhất xa lìa gia đình.  Cha tôi nhắn nhủ đôi lời và cả gia đình qùi gối cầu nguyện cho tôi. Chính hình ảnh đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi và đã nâng đỡ tôi.