Gặp gỡ

1308

Báo Âu Mỹ thuật lại: khi Đức giáo hoàng Paul VI tới viếng thăm thánh địa, Ngài đã gặp đức thượng phụ Athenagoras bên Chính thống giáo, Ngài liền chào:

Thưa Đức Thánh Cha.

Đức Thượng Phụ Athenagoras vội vàng trả lời: 

Thưa Ngài, tôi chỉ là Thượng Phụ, còn Ngài mới là Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng đáp lại:

Ngài là Đức thánh cha của tín hữu Ngài, còn tôi là Đức Thánh Cha của giáo hữu tôi.

Không coi mình hơn kẻ khác cuộc gặp gỡ nào cũng vui tươi, khác hẳn nhiều người mỗi lần gặp nhau, thì từ lời  nói đến cử chỉ lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là hơn tất cả.

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lc 14,1.7-14

Giữa một thế giới tự cao tự đại, rồi xâu xé nhau, Ðức Giêsu mời gọi chúng ta sống tự khiêm, tự hạ. Nhiều khi chúng ta hiểu sai về khiêm nhường.
Khiêm nhường không phải là khinh rẻ bản thân, cũng không phải là thụ động, không dám nhận trách nhiệm, trách nhiệm làm người ở đời và làm con Thiên Chúa.
Khiêm nhường lại càng không phải là một mặt nạ để lôi kéo sự chú ý của người khác: tôi hạ mình xuống để được tôn lên.