Sống khiêm nhường

1017

Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sửng dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.

Con người có thể giả vờ yêu đương giả vờ tin tưởng, giả vờ hy vọng và giả vờ có được tất cả các đức tính khác, nhưng rất khó giả vờ khiêm nhường.

Chẳng bao lâu, bạn sẽ phát hiện ra sự khiêm nhường giả tạo. Người ta kể lại một câu chuyện ngụ ngôn Ả rập:

Khi cỏ dại và lúa mì mọc lên, chúng đều chứng tỏ mình được Thiên Chúa chúc lành.

Lúa mì uốn cong thân cây xuống, và khi càng trổ sinh nhiều bông hat bao nhiêu, thì thân cây càng uống cong xuống bấy nhiêu.

Còn cỏ dại thì cứ vươn đầu lên, cao vượt trên lúa mì, nhưng chúng chỉ mang lại toàn những mầm mống xấu xa.

Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sửng dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.

Có sự khác biệt lớn giữa thái độ kiêu ngạo và niềm hãnh diện vì đã hoàn thành xong một công tác nào đó. Chúng ta hãnh diện là người Việt Nam, là con cái Chúa, làm nhiều việc tốt, điều này không có gì sai, nếu không quá đáng.

Kinh Thánh nói nhiều về sự kiêu ngạo và hậu quả tai hại của nó. Chúng ta sẽ học về tấm lòng kiêu ngạo, thái độ kiêu ngạo và lời nói kiêu ngạo. Đối với Chúa, tấm lòng kiêu ngạo là cội rễ của nhiều điều ác. Châm-ngôn 18:12: “Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao”. Lòng kiêu ngạo sinh ra thái độ kiêu ngạo, chính Sa-tan bị trục xuất khỏi thiên đàng vì thái độ kiêu ngạo. Isaia 14,12-15.