Đuổi theo mù quáng

861

Quote

Ở trong một thôn nhỏ -Hán gia trang- có nuôi một con chó nhỏ. Con chó nầy suốt ngày cứ ngồi bên đường của một đại lộ để đợi chiếc xe vận tải lớn màu đỏ. Bất kể lúc nào, chỉ nhìn thấy xa xa có xe vận tải chạy tới, con chó lập tức sẵn sàng trận địa. Đợi cho chiếc xe chạy tới sát bên thân, nó bèn đuổi lên đi phía trước, men theo đại lộ chạy thẳng một mạch.

Có một ngày, người trong phố đến thăm Hán gia trang hỏi ông ta: “Con chó của anh đuổi theo xe, anh không lo lắng sao ?”

-“Ai dà”, anh ta trả lời nói, “Tôi thì không lo lắng chuyện đó, cái mà tôi lo lắng là, nếu thật nó đuổi theo một chiếc xe, thì nó nên làm như thế nào?”

Rất nhiều người trong chúng ta cũng chạy theo rất nhiều việc, bao gồm những việc đã đuổi theo được, cũng như những thứ không hoàn toàn dùng được. Tại sao không ngồi xuống suy xét xem mục tiêu mà mình đuổi theo.

Suy tư:

Trên nhật báo Trung ương (Taiwan) có đăng một câu chuyện: một anh chàng khoảng hơn 30 tuổi, yêu một…bà già hơn 50 tuổi, trong hình chụp bà đang có… bầu, gia đình anh ta cực lực phản đối, bạn bè cười chê cho là tình yêu mù quáng !

Thế gian đã chê cười và ngạc nhiên vì tình yêu của những người Công giáo đối với một ông Giêsu Kitô nào đó, đến nỗi có người không thèm lấy vợ lấy chồng, không thèm quyền cao chức trọng, không thèm tích trử bạc tiền, và ngay cả mạng sống, nếu cần chứng minh cho tình yêu của họ với ông Giêsu, thì họ cũng chẳng cần. Thế gian không những cho đó là tình yêu mù quáng, mà còn cho họ là những người điên.

Nhưng đối với những người Công giáo thì đó chính là một tình yêu vượt trên mọi tình yêu, một tình yêu nền tảng cho tất cả tình yêu ở thế gian nầy, và để đạt được tình yêu nầy mà Chúa Giêsu –qua Giáo hội được Thánh Thần hướng dẫn- đã đưa ra nhiều phương tiện để con cái mình đạt tới hạnh phúc của tình yêu ấy, đó là: Thánh lễ Misa, các Bí tích và các giới răn của Thiên Chúa…

Và thế gian sẽ (cười) đúng khi chúng ta –những người Công giáo- không tích cực tham dự thánh lễ, không lãnh các bí tích cách trọn hảo.