Đứng trên tiền

1108

Một người giàu có thường đến xưng tội với thánh Philiphê Neri, nhưng không thấy tiến bộ trên đường thiêng liêng nên ông đã chán nản thất vọng đến nỗi bỏ luôn xưng tội. Thánh nhân tìm đến nhà ông, sau một lúc chuyện trò thân mật, ngài nhìn lên cây thánh giá treo trên tường và cân nhắc độ cao của thánh giá, rồi đề nghị với  người giàu có rằng:

– Ông thử với tay xem có tới thánh giá không?

Người đàn ông cao lớn vươn cánh tay dài của mình ra, nhưng không thể nào chạm tới thánh giá được. Bấy giờ thánh nhân mới dùng hết sức đẩy cái tủ đựng tiền của người giàu có đến bên cạnh ông; ngài bảo ông hãy đứng lên cái tủ ấy để với tới thánh giá.

Quả thật ông đã sờ được Chúa Giêsu trên thập giá.

Lúc đó thánh nhân mới nói:

– Để có thể chạm được Chúa Giêsu, để tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải ở “đứng trên tiền bạc”