Đồng hành

890

Đức Giêsu và một thanh niên đồng hành trên một bãi cát dài ở ven biển. Bốn vết chân in trên cát. Nhưng khi chàng thanh niên gặp phải khó khăn, anh nhìn xuống thì chỉ còn dấu của hai bàn chân. Anh kinh ngạc và thất vọng kêu lên: 

– Thưa Thầy lúc nãy Thầy trốn đi đâu mà để con bước một mình ?   

Đức Gỉêsu mới nhỏ nhẹ nói với anh:

 – Con nhìn kỹ lại xem, đó là những vết chân của ai?

Nhìn kỹ lại, chàng thanh niên mới biết đó là những dấu chân của Đức Kitô .

– Vậy thưa Thầy lúc đó con ở đâu?

 – Con ạ, những lúc con gặp khó khăn đó, Thầy biết con không đủ sức chịu đựng và vì thế Thầy đã vác con trên vai Thầy!  

Một câu chuyện thật sự đánh động tôi đó là câu chuyện giữa người tông đồ và anh bán hàng rong. Câu chuyện xảy ra như sau : Người tông đồ và anh bán hàng rong sau một ngày công tác mệt nhọc đang trên đường trở về nhà. Họ gặp nhau, họ chào nhau và vui vẻ truyện trò, câu chuyện tưởng như vô tận. Nhưng rồi đột nhiên người tông đồ hất hàm nói : “Như vậy là anh đã bán được nhiều hàng; thật hạnh phúc ! Hãy tạ ơn Chúa đi”. Nhưng vị bán hàng rong đó không phải là người thường. Dường như anh có một đức tin mạnh mẽ, một đức tin vững chắc và đức mến nồng nàn. Nên nghe nhà tông đồ bình luận vậy, anh liền phụ họa thêm : không phải chỉ tạ ơn Chúa vì đã bán được hàng, nhưng nhất là phải tạ ơn Chúa vì đã được Chúa đồng hành.