Dễ thương

722

700 năm trước khi Chúa Giêsu chào đời, có một người nô lệ Hy Lạp tên Aesop sưu tập một số mẫu chuyện. Ngày nay người ta gọi sưu tập này là Aesop’s Fables ( ngụ ngôn của Aesôp). Một trong các mẫu chuyện ngụ ngôn này kể về cuộc tranh cãi giữa mặt trời và gió. Chúng tranh cãi nhau xem cái nào mạnh hơn cái nào.

Ngày nọ, một cơ hội xảy đến giúp cả hai dàn xếp được cuộc tranh cãi. Hôm đó có một người mặc áo choàng đang đi trên một con đường quê hoang vắng. Mặt trời nói với gió: “Ai làm cho người ấy bỏ áo choàng ra mau hơn thì người ấy thắng cuộc nhé”. Gió ta chẳng những đồng ý mà còn quyết định ra tay trước. ” Chàng” ta thổi tới tấp, nhưng càng thổi thì người nọ càng giữ chặt lấy chiếc áo. Cuối cùng kiệt sức gió ta đành phải chịu thua. Lúc đó mặt trời mới ra tay. Gã ta cần giương hết quang vinh của gã ra. Chỉ trong mấy phút, người nọ nóng qúa phải cởi áo ra. Aesôp bàn đến phần luân lý câu chuyện trên như sau: “Bạn có thể thành công nhờ sự hiền từ dễ thương hơn là nhờ bạo lực”.

Ngày nay sự hiền lành dễ thương không còn được đánh gía cao như trước. Trước đây, lời khen ngợi tốt nhất mà bạn có thể trao tặng kẻ khác là gọi họ là người hiền lành dễ thương, như ở bên Anh hay Mỹ, người ta gọi nhau bằng danh từ “gentleman” (người dễ thương). Nhưng ngày nay, bạo lực lại phổ biến hơn hiền lành dễ thương. Truyền hình đã làm cho bạo lực có rất nhiều khán gỉa bằng những chương trình Nielson rất phổ biến. Điều đó gây thiệt hại cho chúng ta. Người ta cảm thấy thích thú vì đã sáng chế ra những từ ngữ như “Battered Woman” ( người phụ nữ bị đối xử tàn tệ) và “abused chile” ( đứa bé bị lợi dụng). Gia đình chúng ta cũng phản ảnh phần nào bạo lực của thời đại. Chúng ta la, chúng ta đá vật này quăng vật nọ, và ngay cả đánh đấm lẫn nhau nữa !”

Thật là khác với điều Chúa Giêsu dậy dỗ chúng ta biết bao ! Chúa Giêsu nói: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường thật lòng”.

Tiên tri Isaia đã tiên báo sự tử tế hiền lành của Chúa Giêsu như sau: “Ngài không la hét, không to tiếng hoặc ăn nói ồn ào ngoài đường phố. Ngài không bẻ gãy cây sậy đã bị giập và cũng không giập tắt ngọn đèn còn loe lét” (Is. 42, 20-3).

Một ví dụ bảo vệ sự hiền lành dễ thương của Chúa Giêsu là cách Ngài xử lý trường hợp người phụ nữ bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình. Chúa Giêsu chẳng những dễ thương với người phụ nữ, mà còn dễ thương với cả những kẻ tố cáo chị ta. Những kẻ này tự cho mình là công chính ! Chúa Giêsu không la, không quát, không hét, không hò. Ngài chỉ cúi xuống hiền từ dùng ngón tay viết lên cát. Hành vi này giống như tiếng sấm nổ giữa một đêm hè thinh lặng. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải hiền lành dễ thương. Ngài khuyên chúng ta bắt chước người mục tử trong dụ ngôn con chiên lạc. Vị ấy không hề đánh đập hay lôi kéo con chiên về nhà mà lại tử tế đặt nó trên vai mình. Chúa Giêsu cũng khuyên chúng ta bắt chước người bố trong dụ ngôn đứa con hoang. Ong bố này đã không quở mắng người con vừa trở về, cũng không cãi cọ với cậu mà chỉ ôm hôn cậu.