Đàn cá

1751

Một hôm, có một đàn cá vừa buồn bực vừa nổi khùng ngược giòng đi lên, cùng nhau họp lại. Bởi vì có người nói với chúng nó: “Sinh mệnh của các anh là phải hoàn toàn trông cậy vào nước, nếu không có nước, thì sẽ không có cá”.
Chúng nó cùng nhau tranh biện, thảo luận: “Chúng ta đây có ai thấy nước chưa? Có ai biết nước không? Sao lại có người nói loài cá chúng ta hoàn toàn phải trông cậy vào nước?“. Có một con cá khá thông minh đề xuất ra một kiến nghị, nó nói: “Tôi nghe nói ở trong biển lớn, có một con cá tuổi đã cao, tràn đầy trí tuệ, nó thông hiểu tất cả sự việc, đối với những bí hiểm của tự nhiên nó hiểu rất nhiều, chúng ta có thể đi đến cầu cứu nó, xin nó nói cho chúng ta biết nước là gì?
Mọi người cho rằng đây là một chủ ý tốt, cho nên cùng nhau bơi xuống, đi đến biển lớn, lại bơi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng thì cũng đã đến nơi con cá lớn nọ, đem vấn đề lần lượt thuật lại, con cá ấy nhìn nhìn chúng nó rồi nói: ”Nhất định các anh là những người từ trong rừng sâu mà đến, hiểu biết không bao nhiêu. Lẽ nào các anh không biết, từ khi các anh còn là cái trứng thì đã ở trong nước rồi sao? Nước vẫn ở chung quanh các anh, các anh cả ngày sống ở trong nước. Nếu không có nước thì không một con cá nào sống được cả”.
Đáp án nầy làm cho đàn cá thập phần mãn ý, sau khi chúng nó cám ơn vị giáo sư thì bơi trở về nhà. Biết bên cạnh mình cả ngày đều là nước, thì cảm thấy rất là vui vẻ và thoả mãn. Kurt Mobel

Cá ở trong nước cả ngày, suốt đời, vậy mà không biết nước là gì thật là tội nghiệp làm sao!
Ơn của Thiên Chúa chính là nguồn nước để linh hồn chúng ta sống thoải mái, dồi dào và bình an.
Mỗi bí tích mà chúng ta lãnh nhận đều là những máng đề chuyển “nước hằng sống” xuống cho chúng ta, tuỳ theo nhu cầu của chúng ta khi lãnh nhận. Vậy mà có những lúc chúng ta trách Chúa: sao Chúa để con phải như thế nầy, sao Chúa để con phải như thế nọ ! Ân sủng của Thiên Chúa rất dồi dào, dư dật và không thiếu cho những ai biết lợi dụng “các máng chuyền ơn” ấy.
Nếu sau khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa vào lòng mà mật thiết trò chuyện với Chúa Giêsu như người bạn tình yêu dấu, thì thử hỏi làm sao mà không nếm được sự bình an và hạnh phúc chứ?
Nếu sau khi chúng ta hoà giải với Thiên Chúa trong bí tích Giải tội, mà chúng ta thật sự nhìn thấy tình yêu bao la vô hạn của Thiên Chúa đã dành cho ta: xóa bỏ tội ta phạm, tha thứ và đón nhận ta trở về…(Lc 15, 11-24), thì sao lại không nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa chứ?
Chúng ta đang sống giữa ân sủng của Thiên Chúa, mỗi lời nói, mỗi bước đi, mỗi hành động của chúng ta chính là ân sủng của Thiên Chúa ban cho. Thế nhưng ai đã hiểu điều nầy hơn mọi người khác? – Thưa, chính là các linh mục, tu sĩ nam nữ, là những bạn thân thiết của Chúa Kitô.