Công thức

1326

Một nhà thần bí từ rừng sâu trở về.

Người ta hỏi ông: “Xin nói cho chúng tôi biết Thượng Đế như thế nào?”

Nhưng làm thế nào để vị đó có thể nói cho họ điều mà ngài đã chứng nghiệm tự trong sâu thẳm nội tâm?

Thượng Đế có thể gói ghém trong vài từ ngữ được sao?

Cuối cùng, nhà chiêm niệm đã cho họ một công thức – vụng về và khiếm khuyết – với hy vọng rằng vài người trong bọn họ có thể được thôi thúc để tự họ chứng nghiệm điều đó.

Họ đã vội chớp lấy công thức. Họ đã biến công thức thành một văn bản linh thánh. Họ đã áp đặt công thức đó trên người khác như là một tín lý thần thiêng. Họ đã khó nhọc ra đi phổ biến tài liệu đó ở nước ngoài. Thậm chí có người đã hy sinh cả mạng sống mình cho lý tưởng đó.

Nhà thần bí rất đổi đau buồn. Phải chi ông ta đừng nói với họ điều gì thì hơn.

Biết bao người công giáo chúng ta hiện nay đã thúc giục nhau Dấn thân ra khơi Loan Báo Tin Mừng. Nhưng chúng ta đã dấn thân rất khơi khơi khi tưởng rằng Loan báo Tin Mừng là lùng sục hang cùng ngõ hẻm để dụ người khác vào cộng đoàn mình cho ngày càng đông.

Cứ tưởng Loan báo Tin Mừng là nhắc lại y chang những gì người ta dạy mình như nhai một một miếng kẹo cao su đã mất chất ngọt.

Trong khi đó ta rất tự hào là đã hy sinh cả đời mình cho CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA, – còn việc sống kết hợp với Chúa thì ta chẳng hề quan tâm.