Con đường một chiều

898

Một bà cụ già nằm trên giường bệnh, đang được chuyển đi trong một hành tang của nhà thương, bà ngoái cổ lên nói với các cô y tá:

– Các cô thông cảm nhé, tôi già rồi, tôi đã 93 tuổi.

Theo sau lời nói êm đềm này hình như có tiếng nức nở và thì thầm rằng:  

– Tôi không trở lại được nữa, vì đời người là con đường một chiều .

Vâng, đời người chỉ là con đường một chiều, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Trên con đường này không ai có thể trở lui lại được.

Nhưng con đường một chiều không có nghĩa là con đường cụt mà chính là con đường dẫn đến một hướng nhất định, một tương lai có ý nghĩa và chắc chắn. Đó là Nước Trời vinh hiển cho nhũng ai tiếp nhận Đức Giêsu Cứu Thế. Người đã phán: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14,6).