Con cũng góp phần xây Nhà Thờ

1041

Lễ cung hiến đền thờ vừa mới xây xong, Đức Giám mục chủ sự nêu đích danh từng người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công việc chung. Khi ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành, thì một em giúp lễ đứng gần bên nói lớn:

– Thưa Đức Cha, con cũng góp phần xây cất đền thờ này.

Bình tĩnh, Đức Giám Mục hướng về em hỏi:

 – Con đã đóng góp bằng cách nào?

Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Giám Mục, em bé mạnh dạn trả lời:

 – Thưa Đức Cha, mỗi buổi trưa con đều đem cơm cho ba con xây đền thờ này.

Đức Giám Mục và toàn thề cộng đoàn vỗ tay hoan hô sự đơn sơ và ý nghĩ ngộ nghĩnh của em. Rồi cộng đoàn đồng ý là em cũng góp phần vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng và cực nhọc, nhưng với hạn tuổi cho phép, em đã góp phần của mình và đáng được ghi danh cám ởn như những người khác.

Nếu không nêu tên thì đáng buồn. Nếu chỉ nêu tên hì đáng tiếc. !