Con búp bê

1032

Tại miền đất kia trong một đất nước đang bị hạn hán kinh khủng và những vụ mùa khắp nước đều bị thất bát.

Một đêm kia, người bà mẹ đề nghị với đứa con gái bé bỏng của bà hãy cầu xin cho mưa xuống. Đứa bé gái lưỡng…, và đêm hôm ấy, đứa bé đã cầu nguyện. Người mẹ lấy làm khó hiểu khi thấy con lưỡng lự không cầu cho mưa.

Cuối cùng, đứa trẻ đã giải thích nguyên nhân cho mẹ nó. Trước khi trời tối, bà đã để hai con búp bê lại trên một băng ghế ở cửa sau. Nếu như người mẹ đồng ý sẽ ra ngoài và đem những con búp bê trở về. Dĩ nhiên, khi ấy, đứa trẻ gái mới cầu nguyện trời cho mưa.

– Thiên Chúa chẳng bao giờ làm chúng ta nản lòng. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta một lời giải đáp mà chúng ta được quyền trông đợi.

– Khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa lắng ghe con tim của chúng ta hơn là miệng lưỡi của chúng ta.