Có được cứu không ?

826

“Khi các bạn lên thiên đàng, có ba điều sẽ làm các bạn hết sức ngạc nhiên. Thứ nhất, các bạn sẽ ngạc nhiên vì một số người các bạn gặp thấy trên đó. Thứ hai, các bạn sẽ ngạc nhiên vì một số người các bạn không gặp thấy trên đó. Và cuối cùng, điều làm các bạn ngạc nhiên nhất là khi các bạn thấy mình cũng được ở trên đó.”

Tôi phải nói ngay rằng, dĩ nhiên, nếu như bạn ngạc nhiên khi nhìn thấy một số người trên đó, như vậy là bạn xét đoán, và tôi khuyên bạn hãy nhìn lại bản thân! Có thể bạn không ở trên thiên đàng đâu!