Chuyện ngắn mà ý dài (23)

864

SỢ VỢ SỐNG LẠI

Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại chỗ bà vợ đột ngột qua đời. Nhà quàn bàn với ông chồng:
– ‘Nếu ông muốn đưa bà nhà về xứ, thì sẽ phải tốn 5000 đô la. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ phải chi 200 đô la !’.
Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán hơn. Nhà quàn ngạc nhiên:
– ‘Tại sao phải chi 5000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi thánh địa này, chỉ tốn 200 đô la ?’.
Ông già trả lời:
– ‘Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêrusalem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp trường hợp rủi ro này !!!