Chúa trả lời

1136

Hai đứa trẻ tranh luận với nhau về vấn đề cầu nguyện: Thiên Chúa có đáp lời khi chúng ta cầu nguyện hay không.

Đứa trẻ thứ nhất chế nhạo: “Mày còn nhớ năm ngoái mày đã cầu nguyện và xin Chúa ban cho mày một chiếc xe đạp, Chúa có trả lời cho mày hay không?”

Đứa trẻ thứ hai trả lời: “Có. Chúa có trả lời đấy chứ. Chúa bảo: Không.”

“Không” cũng là một cách trả lời. Nếu như Thiên Chúa nhẫn tâm và vô tình, có lẽ Người sẽ trả lời tất cả những ý nguyện của chúng ta, và sau đó còn nhạo cười chúng ta nữa là khác, bởi vì chúng ta nhiều lần chắc chắn đã cầu xin những điều thực sự không ích lợi cho chúng ta. Nếu như Thiên Chúa không có những ơn ban tốt hơn những điều chúng ta cầu xin, có lẽ chúng ta xin gì, Người sẽ ban ngay điều đó cho chúng ta.