Chúa đổi ý

1075

Cầu nguyện không phải là để buộc Thiên Chúa đổi ý. Chanoine Bullens.

Nhiều người cầu nguyện để Thiên Chúa làm theo ý muốn của họ, y như thể những đứa trẻ quấy rầy bà mẹ phải cho chúng ít bánh kẹo… Không. Cầu nguyện là để ta hành động theo thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa đâu có muốn ta chịu thử thách (làm sao dám nghĩ rằng Thiên Chúa, để thử thách bà mẹ, đã bắt một đứa con chịu chết cháy trong đám hoả hoạn!), nhưng vì bất cứ lúc nào Người cũng không thể đảo lộn các định luật thiên nhiên và những quyết định xấu xa của con người. Thiên Chúa mời gọi tôi tin tưởng vào Người nhiều hơn giữa những cơn thử thách, túng cực, tang chế, những thất bại không đáng phải chịu, bởi vì Người có thể làm cho sự dữ đổi ngược thành sự thiện.

Bernanos bảo: “Mọi sự đều là ân sủng”, nghĩa là tất cả mọi sự đều có thể giúp tôi sống kết hợp với Thiên Chúa hơn, đó mới là điểm chính…

Vào một dịp nọ, Chúa GiêSu “cầu nguyện ở nơi kia” và “khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa rằng: Lạy Thày, xin dạy chúng tôi cầu nguyện” (Lc. 11:1). Rồi Ngài dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện như thể chúng ta thấy trong tâm trí mình Ngài đang cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu rằng: “Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con ” (Lc. 22:42). Khi cầu nguyện, chúng ta có thực sự muốn “xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con” không?

Thánh PhaoLô mô tả cách Chúa GiêSu cầu nguyện “khi… còn trong xác thịt” nhất là trong Vườn Cây Dầu: “đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết” (Dothai 5:7). Khi cầu nguyện, chúng ta có thực sự cầu nguyện hay là chỉ dâng lên lời cầu nguyện cho có lệ thôi? Những lời cầu nguyện của chúng ta có hời hợt không?

Chúa GiêSu đã cầu nguyện khẩn thiết và thưa với Cha Ngài: “Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra” (Lc. 3:21). Khi cầu nguyện, chúng ta có cảm thấy như tầng trời đang mở ra không? Lần trước chúng ta cảm thấy được kết nối như vậy với Chúa là khi nào?

Chúa GiêSu đã tự chuẩn bị cho Ngài để đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách cầu nguyện lên Cha Ngài.

“Trong lúc đó, Đức Giêsu đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện cùng Thiê Chúa. Đến sáng ngày, Ngài gọi môn đồ đến, chọn mười hai người, mà Người gọi là Tông đồ” (Lc. 6:12–13).

Chúng ta có tự chuẩn bị cho mình để đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách cầu nguyện lên Cha chúng ta không? Chúng ta có tự chuẩn bị cho mình một giây phút để cầu nguyện không?