Người bạn

1112

Lúc Thánh Grégoire de Naziance và Thánh Basile le Grand đang học ở  Athènes nước Hy Lạp thì hoàng tử Julien, con vua Roma cũng học ỏ đó.

Thấy hai Thánh kết thân với nhau thân mật, nó cũng muốn lân la làm quen song hai Thánh khôn ngoan đã thấy tính tình hoàng tử ấy không tốt, độc dữ nên lánh mặt, không muốn chơi chung. Các ngài cũng tiên đoán sau này nếu nó làm vua ắt sẽ khốn cho Giáo Hội và sự thật đã như thế.

Julien sau bỏ đạo và bắt bớ đạo cách dữ tợn. Sau cùng đi đánh giặc bị thương, nó rút mũi tên ghim vào mình nó bắn ngược lên trời và nói: “Hỡi người Galilé, mi đã thắng ta”. Người Galilé đó là Đức Giêsu.

Trong trách nhiệm giáo dục con cái, cha mẹ cần lưu tâm, đừng coi thường. Kẻ lành kẻ dữ có điềm báo trước; cho nên lưu ý con cái mình đừng ở gần kẻ xấu… bất cứ với lý do nào…

Nhưng con cái luôn luôn có những lý do xem ra rất chính đáng để bào chữa cho sự nhẹ dạ của mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời cha ông đã tích lũy từ bao thời để truyền lại cho con cháu.

Hãy giúp trẻ nhận thức đúng về tình bạn và duy trì những tình bạn tốt. Cha mẹ nên lưu ý mấy điểm sau đây:

 • Cho phép con cái có nhiều bạn.
 • Chân thật là điều quan trọng trong tình bạn.
 • Đôi khi bạn bè có thể xích mích, nhưng chúng có thể xin lỗi và tha thứ, rồi lại tiếp tục làm bạn.
 • Bạn bè có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cả điều tích cực và tiêu cực.
 • Rất quan trọng khi chọn bạn, cần khôn ngoan để có ích lợi từ tình bạn.
 • Tình bạn cũng cần các kỹ năng để duy trì, thậm chí muốn chấm dứt một tình bạn cũng phải khéo léo.
 • Cũng vẫn tốt nếu có tình bạn khác phái.
 • Dành thời gian giúp đỡ nhau để cảm thấy thoải mái chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
 • Tình bạn tốt sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin và vui vẻ.
 • Muốn có bạn tốt thì chính mình phải là người bạn tốt.
 • Tình bạn chân chính là điều quý trọng và đáng kiếm tìm. Nó thật là nguồn vui trong đời sống. Thật hữu ích khi có bạn bè tốt để trao đổi chuyện trò, vui chơi, học hành và làm việc. Điều cần là chọn đúng bạn tốt để chơi thân và chính ta cũng cần biết trở nên bạn tốt của mọi người. Người bạn tốt biết quan tâm đến bạn mình, muốn điều tốt cho bạn mình, nhận ra điều bạn mình cần và mau mắn giúp đỡ.

  Để trở nên người bạn tốt, ta cần thực thi lời Chúa Giê-su  dạy và noi gương Ngài : “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu.” Chúa đã yêu mến những người bạn của Chúa và chấp nhận họ là họ với những cá tính riêng, với những xuất xứ khác nhau và dù họ có những lầm lỗi, Chúa không chối bỏ họ nhưng Ngài đã hiến chính mạng sống mình để tẩy rửa và cứu chuộc họ. Chúa Giê-su đã nói : “Ta không gọi các con là tôi tớ nhưng là bạn hữu”. Chúa Giê-su  là bạn của chúng ta và là người bạn thật lý tưởng: “Không có người bạn nào tốt bằng người dám hy sinh mạng sống vì bạn mình” (Ga 15,13)

  Noi gương Chúa Giê-su, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những người bạn tốt của Chúa và của nhau.