Chờ lần sau

1117

Một chúa nhật nọ, trời mưa rét lạnh lẽo, ông  Mauzoni một thi  sĩ trứ danh nước Ý đang nói chuyện bỗng ông đứng lên chào các bạn để đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Các bạn khuyên ông:

– Trời mưa lạnh nhà thờ lại xa, thôi để Chúa nhật tới.

Thi sĩ Mauzoni duyên dáng đáp:

– Trong các bạn, nếu có ai mất 1000 lires (đồng tiền Ý), chắc không chịu ngồi đợi cho đến tuần sau mới đi tìm. Nhưng 1000 lires là gì sánh với một Thánh lễ?

Một Cha sở thấy trong họ đạo có một người rất chăm chỉ đi nhà thờ, nhưng bỗng thấy vắng lâu ngày. Cha sở tới và gặp ông đang ngồi cạnh lò sưởi không nói gì. Cha lẳng lặng gắp ra một cục than hồng để trên tảng đá. Hồi lâu, than tàn dần. Người kia bèn cất tiếng phá vỡ bầu khí nặng nề: – Thưa Cha, Cha khỏi cần phải nói lời nào hết, ngày mai con sẽ đi lễ như mọi khi…

Than hồng một mình sẽ tàn lụi dần, cùng chung với các than trong lò, nó sẽ sáng hồng và nóng mãi. Nếu ta hỏi chiếc lá cây: “Một mình có đầy đủ không?” Nó sẽ trả lời: “Không, đời sống của tôi ở cành cây cơ!” Nếu ta hỏi cành cây thì sẽ được trả lời: “Sức sống của tôi ở rễ cây. “ Nếu ta hỏi rễ cây thì nó sẽ trả lời: “Không, sức sống của tôi thì ở trong thân cây, lá cây, nếu ngắt các bạn tôi đi, tôi sẽ chết!”