Chim ưng và con thỏ

1527

Có một con chim ưng đi tìm mồi vào một buổi chiều đông giá lánh. Từ trên cao nhìn xuống, nó thấy một con thỏ trắng trên một dám tuyêt nổi giữa đòng sông chảy xuống thác Niagura.

Vì đám tuyết đứt liên lạc với bờ, nên con thỏ không còn  đướng chạy trốn. Chú chim ưng từ từ hạ cánh, dùng hai chân và móng nhọn của nó vồ con thỏ mà ăn thịt.

Trong khi đám tuyêt vẫn cứ theo dòng nước trôi xuôi, thì chim ưng vẫn đứng yên để ăn thịt thỏ. Đến khi hoa nước của thác tung lên như đám mây mù bao trùm chung quanh, nó mới vội  vỗ cánh bay lên nhưng không kịp nữa.

Trời lạnh đã khiến hai chân nó đính chặt vào băng giá đến nỗi không thể nhấc lên. Trong giây phút thác nước cuốn nó trôi đi mất tích.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con một Tin Mừng Cứu Độ, để giải thóat chúng con mọi thứ ràng buộc nơi trần gian, hầu phá tan mọi xiềng xích của satan, mà mua lấy Nước Hằng Sống.