Chim ưng cô độc

1078

Chim ưng kể lể nó không có bạn bè:
– “Hừm, chúng nó ghét tôi mới đánh tôi, xa lánh tôi…”
Chúa Tạo Vật nhắc nhở nó:
– “Bé con, con có nghĩ tới chăng, nếu con cảm thấy bạn bè không tốt, có lẽ bản thân con cũng chưa đủ tốt. Nếu con đủ tốt, bạn bè của con đã không tỏ ra quá xấu”. (Hạnh Lâm Tử)

Suy tư :
Có người sống chết với bạn bè, bởi vậy họ có rất nhiều bạn tốt.
Có người lợi dụng tình bạn để làm lợi cho mình, cho nên bạn bè dần dần xa lánh họ.
Người quen biết thì nhiều, nhưng kiếm cho được người bạn tri kỉ thì thật là khó. Có được người bạn tốt, thì như kiếm được viên ngọc quý giá, nó tăng thêm giá trị của con người mình.
“Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”
+ Lấy lòng tự trọng mà đối đãi với bạn bè, thì bạn bè sẽ tôn trọng mình.
+ Lấy sự tin tưởng mà trò chuyện với bạn bè, thì bạn bè sẽ tin phục mình.
+ Lấy yêu thương để giao kết với bạn bè, thì bạn bè sẽ chết sống vì ta.
Đừng lấy bụng dạ hẹp hòi mà đối đãi với bạn bè, thì lo gì mà không có bạn tốt chứ ?
Người Kitô hữu là bạn tốt của mọi người, vì nguyên tắc đối đãi với bạn bè của họ là: họ luôn nhìn thấy Chúa Kitô trên mỗi một con người mà họ tiếp xúc. Như thế là họ đã thực hành tinh thần Phúc Âm: “Yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10, 27b).