Câu hỏi về Thượng Đế

1176

Một lần nọ, một vị đạo trưởng tập trung các môn đệ 1ại, rồi hỏi người đồ đệ đứng hàng đầu:

–  Theo con, có Thượng đế hay không?

– Dạ, thưa thầy có. 

– Sai rồi! 

– Dạ, thưa thầy, không có à!

– Cũng sai nốt!

Thấy vị đạo trưởng trầm ngâm không nói gì  nữa, các môn sinh liền thắc mắc gạn hỏi thêm: 

– Nếu thế, câu trả lời là thế nào ạ? .

– Không hề có câu trả lời . 

– Nhưng… tại sao lại không ạ? .

– Bởi vì cũng không thể đặt câu hỏi về Thượng đế.

Nhìn các môn sinh còn đang ngẩn ngơ vì không hiểu gì, vị đạo trưởng giải thích:

– Nếu các con không thể nói bất cứ điều gì về Thượng Đế, bởi vì Người là Đấng vượt trên mọi tư tưởng và lời nói của loài người chúng ta, thì làm sao các con lại có thể hỏi được điều gì đó về Người?

Cho phép tôi tranh luận lần cuối về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Làm sao tôi biết Đức Chúa Trời hiện hữu? Tôi biết Đức Chúa Trời hiện hữu vì tôi nói với Ngài mỗi ngày. Tôi không nghe rành rành Ngài trả lời cho tôi, nhưng tôi cảm giác Ngài đang hiện diện, tôi cảm thấy sự hướng dẫn của Ngài, tôi biết tình yêu của Ngài, tôi khao khát ân điển của Ngài. Những điều này đã xảy ra trong đời sống của tôi mà không có cách giải thích nào khác hơn là bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu vớt đời sống tôi quá kỳ diệu và đã thay đổi đời sống tôi mà tôi không thể giúp đỡ nhưng bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen sự hiện hữu của Ngài. Không một cuộc tranh luận nào lúc tranh luận hay sau đó mà không làm cho mọi người đạt được sự đầy đủ rõ ràng thuyết phục những ai từ chối. Cuối cùng, sự hiện hữu của Đức Chúa Trời phải nhờ đức tin chấp nhận (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin vào Đức Chúa Trời không phải là một hành động liều lĩnh mù quáng trong bóng tối, nó là một bước an toàn vào một phòng sáng trưng nơi có 90% người đang đứng.