Cần phải vùng vẫy

844

Christopher Notes

Có một người nhặt được cái kén của con ngài, anh ta đem nó về nhà, muốn quan sát coi con ngài làm thế nào mà ra khỏi cái kén được.

Có một ngày, có một chổ nứt xuất hiện, con ngài vùng vẫy bên trong rất nhiều giờ, nhưng vẫn không thể dùgn thân của nó để chui ra khỏi lỗ thủng được. Người ấy bèn làm một quyết định sai lầm, anh ta cầm cái kéo, cắt cái kén, con ngài chui ra rất dễ dàng, nhưng vóc dáng của nó thì béo phệ ục ịch, còn 2 cánh thì vừa nhỏ lại vừa xoắn. Anh ta hy vọng qua một hai giờ sau, cánh của con ngài có thể phát triển dài ra tự nhiên, hiện ra vẻ đẹp cần có. Nhưng trước sau con ngài vẫn chưa có thể duỗi 2 cánh ra được, cuối cùng cuộc sống của nó chỉ có thể kéo lê cái vóc dáng ục ịch, đôi cánh thì cuốn rút lại, chuyền đất mà đi.

Con ngài cần phải vùng vẫy mới có thể làm sứt mẻ cái lỗ nhỏ nhỏ ấy, đó là xuất phát từ thiết kế của Thiên Chúa, bởi vì như thế mới có thể ép buộc thể lỏng ở trong thân thể chuyển ra đôi cánh. Một nhất kéo từ bi, trên thực tế là một việc tàn nhẫn. Có những lúc vùng vẫy cũng chính là cần thiết cho chúng ta.

Suy tư:

Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã có một lần làm cái công việc “từ bi” tai hại như thế: một bầy gà con mới nở, những con ra trước chạy nhảy rất dễ thương, tôi thấy còn có mấy con mới chui ra được một nửa cái vỏ trứng, bèn cầm nó lên, gở vỏ trứng cho nó ra ngoài, khoảng 2 giờ sau nó chết mất tiêu, lại bị mắng là “đồ ngu”, lớn lên mới biết là ngu thật. Con gà con hay con kén, cần phải vùng vẫy mới thoát ra được cái vỏ, cái kén của nó, đó là tạo hoá đã đặt như thế, con người chúng ta không cần phải tỏ lòng “từ bi” với chúng nó.

Một người vũng vẫy sắp chết chìm trong nước, chúng ta kéo họ lên khỏi nước, làm cho họ được tỉnh lại, đó là một việc làm đạo lý. Cuộc sống của người anh em đang vùng vẫy trong tội lỗi, càng vùng vẫy càng bị những tội lỗi ràng buộc, chúng ta có bổn phận kéo họ ra khỏi vũng bùn tội lỗi ấy, đó là đạo lý của tình yêu…

Nhưng hãy coi chừng, cứu người vùng vẫy trong nước mà chúng ta không có bản lĩnh, nghĩa là nếu ta không biết bơi lội, thì chính họ sẽ làm ta chìm theo họ.

Cũng vậy, cứu người anh em đang vùng vẫy trong tội lỗi, nếu chúng ta không có một đời sống nội tâm: cầu nguyện, ăn chay và đầy lòng bác ái, thì thay vì cứu họ, họ lại ràng buộc chúng ta với họ trong tội lỗi, đến lúc nầy thì chỉ có mà… chết sớm.