Cái chết của con chó sói – LA MORT DU LOUP

1863

Alfred Victor Vigny, thi sĩ trứ danh nước Pháp tiền bán thế kỷ 19 (1797-1863) cha đẻ lối thơ triết học (póesie philosophique) có tả:

Một con sói bị một số nhà thiện xạ bao vây. Mình nó đã bị nhiều đạn và dao găm rồi. Máu me chảy đầm đìa. Tuy vậy, nó vẫn can đảm chịu đựng. Khi không chịu nổi nữa nó lăn ra chết im lặng, không một tiếng la.

Thi sĩ muốn dạy: sau khi thi hành sứ mệnh chúng ta rồi, nếu chết thì chúng ta chết trong im lặng, không một tiếng la, chết trong can đảm.

Còn Lời Chúa dạy chúng ta:

Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Lc 17,5-10