Bí quyết của cuộc sống

1222

– Khả năng mỉm cười khi bị hiểu nhầm chứng tỏ bạn là người có giáo dục.

– Khi bạn bị đối xử bất công và bạn mỉm cười bình thản, đó là sự rộng lượng.

– Khi bạn bị lợi dụng và bạn có thể mỉm cười, bạn là người cởi mở.

– Khi bạn bơ vơ và bạn có thể mỉm cười tâm đắc, bạn đang ở trong trạng thái bình yên.

– Khi bạn khốn cùng và bạn có thể cười lớn, bạn có tâm hồn hào phóng.

-Khi bạn bị khinh rẻ và bạn có thể bình tĩnh mỉm cười, bạn đang tự tin.

– Khi bạn bị người yêu bỏ rơi và bạn có thể cười về chuyện đó, bạn là người ngọt ngào.