Bất mãn

1566

Tập thể lớn nhất thế giới là tập thể của những người bất mãn. Ed. Binet.

Chắc chắn tôi cũng thuộc tập thể này. Hiện tại, đâu là lý do làm tôi bất mãn?… Phải chăng là vì hôm nay tôi không có chút gì để ăn, như 60% loài người ư? Hay đơn giản chỉ vì trên bàn ăn thịnh soạn lại không có món PHÓ-MÁT mà tôi thích? Có thể tôi bất mãn vì quần áo rách nát nên phải chịu rét chịu lạnh? Hoặc vì bố tôi không bằng lòng cho tôi may bộ đồ theo mốt mới nhất? Thực sự, nếu tôi có được cái thiết yếu cho cuộc sống rồi, thì phải chăng bất mãn chỉ là cái thói thất thường trẻ con, hay là lời nguyền rủa sự khốn cùng của thế giới? Chớ gì tính bất mãn của tôi tiêu tan đi, khi tôi nghĩ đến những gì người khác không có!…

Lạy Chúa, xin ban cho con đủ khôn ngoan, để khám phá thấy mình được ưu đãi, và do đó phải có trách nhiệm….

Cám dỗ đầu tiên trong lịch sử nhân loại là cám dỗ về bất mãn. Chúa đã cung cấp cho A-đam và Ê-va tất cả mọi điều, còn hơn nhu cầu của hai người. Chúa chỉ giữ lại một cây để nghiệm thử sự vâng phục của họ đối với Ngài. Sa-tan đã dùng ngay cây đó để cám dỗ Ê-va bằng cách gieo ý nghĩ bất mãn vào đầu óc bà. Nó gợi cho Ê-va thấy rằng Chúa thật sự không tốt đối với hai người, vì còn ngăn cấm. Sa-tan áp dụng đúng chiến thuật đó đối với Chúa Giê-xu trong đồng hoang. Nó muốn làm cho Chúa bất mãn vì không có lương thực, thèm khát địa vị và quyền hành trong các nước thế gian. Ngay bản thân Sa-tan, căn cứ vào Ê-sai 14:12-15, thì cũng vì bất mãn mà hắn bị sa ngã, hắn đã không bằng lòng địa vị Chúa ấn định cho hắn trong hàng thiên sứ: Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm! Ta nên để ý đến các câu chuyện bất mãn này, vì bất mãn là một trong những tội do Sa-tan đưa đến để chống lại Chúa cũng như chính nó đã làm.