Điện là sức mạnh giúp trí nhớ họat động và duy trì. Hệ thần kinh và tủy sống chứa một lọai điện như một bình accu phát ra 1/100 volt hay là 1/20 A của pin đèn. Bình điện cấu tạo bằng chất Solium+potasium+nước. Sợi dây thần kinh nhận điện và chuyển tin tức sự kiện lên não rồi từ não tới các chi thể.

Oc họat động như một hệ thống điện thọai của một thành phố lớn như Mascơva hay New York. Oc phối hợp các sự kiện cần thiết và lưu giữ lại. Các nhà tâm lý giải phẫu cho rằng sự kiện được chứa đựng trong các chuỗi tế bào và có dòng điện chạy chung quanh. Có thuyết cho rằng ký ức được ghi ngay trên các tế bào đó. Làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy trong khi óc chỉ gồm một số tế bào giới hạn.. Các nhà tâm lý ghi nhận rằng trong 70 năm của đời người, óc đã nhận và ghi đến 15 ngàn tỷ tin tức.

Ngòai ra yếu tố nào đã tạo cấu tạo thành khối óc của một thiên tài. Không giải thích được, người ta đã phải mất hàng chục năm với tất cả các nhà khoa học bác học hợp lại và phải xây một ngôi nhà đồ sộ tiện nghi đủ chứa hơn 100 ngàn nhân viên để điều khiển như một bộ óc, thì bộ óc nhân tạo ấy cũng chỉ bằng bộ óc của một em bé. Hơn nữa người ta cũng chẳng biết bộ óc của thiên tài và bộ óc của người thường khác nhau như thế nào, nhưng Thiên Chúa biết, chính Thiên Chúa đã tạo dựng. Sự cấu tạo của bộ óc tuy giống nhau nhưng không cái nào giống cái nào. Chẳng ai có thể giải thích được sự giống nhau và khác nhau đó. Thiên Chúa giải thích được vì Ngài chính là tác giả của bộ óc chúng ta.