Ảnh hưởng môi trường

1084

Một cô gái biện hộ cho việc mình đến những nơi  giải trí không lành mạnh: 

– Tôi nghĩ một người Công giáo có thể đi bất cứ đâu.

Bạn cô đáp:

– Tất nhiên, nhưng lời bạn làm tôi nhớ tới một lần kia tôi và một số người đến thăm một mỏ than, có một cô gái mặc bộ đồ trắng đẹp, Cô hỏi người hướng dẫn:

– Tôi có thể mặc đồ trắng xuống hầm mỏ không?

– Được không có gì ngăn cản cô mặc áo trắng xuống đó. Nhưng điều đáng ngại là khi trở lên, áo cô không còn trắng nữa.

Ðức Giêsu bảo: 41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục, 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Theo bạn, đâu là những gương xấu mà giới trẻ hôm nay chịu ảnh hưởng (nơi gia đình, trường học, giáo xứ, xã hội)? Những gương xấu đó đã tác hại thế nào trên giới trẻ?

Bạn có kinh nghiệm gì về việc “chặt bỏ” một tật xấu, một thói quen, hay việc “cắt đứt” một liên hệ nguy hiểm? Bạn có thành công không? Mc 9,38-43.45.47-48