Tôn thờ tiền bạc

1764

Một triệu phú, sinh ra trong khó nghèo, nên lúc nào cũng tôn thờ tiền bạc. Sau khi chỉ cho người bạn là nhà truyền giáo thấy cơ ngơi tráng lệ của mình, ông nói :

– Đồng tiền vạn năng đã làm nên tất cả đó! Có gì mà tiền bạc không làm được.

Nhà truyền giáo nhẹ nhàng nói:

– Anh ạ! Lời anh làm tôi liên tưởng đến chuyện dân Do thái ngày xưa thờ bò vàng và cho rằng chính bò vàng đưa họ ra khỏi đất Ai cập. Thực sự con bò vàng đó là trở lực hơn là trợ giúp họ mau tới Đất Hứa. Những đồng tiền của anh có lẽ cũng thế đấy !

Người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu, vì nhận thấy Ngài là một tôn sư có gì khôn ngoan hơn những bậc thầy trong dân Israel mà anh thường gặp. Anh chưa nhận ra Chúa Giêsu chẳng những là tôn sư dạy sự khôn ngoan, mà còn là chính sự khôn ngoan; Ngài không chỉ đưa ra một lời dạy khôn, mà còn là lời ban sự sống đời đời; ai đón nhận và thực hiện lời Ngài sẽ được sống đời đời. Chính vì thế, anh đã sầm nét mặt, buồn sầu bỏ đi khi Chúa Giêsu bảo anh: Hãy về bán hết của cải, rồi đến theo Ngài. Anh yêu của cải hơn sự sống và hạnh phúc đời đời. Anh tưởng Lời Chúa chỉ là một trong những lời chỉ giáo muôn mặt của các bậc thầy trong Israel, có theo hay không cũng chẳng sao, cứ nắm giữ lề luật cha ông truyền lại đã đủ chiếm được Nước Trời. Do đó, anh làm sao hiểu được lời này: “Anh chỉ còn thiếu một điều”. Mt 19,16-22