Tấm gương truyền giáo

1323

* Hăng say hết mình, nhưng biết chia sẻ với mọi người, biết cộng tác với kẻ thua mình. Đừng làm đại lý tất cả, hầu như từ lúc con khởi sự hoạt động mới có đất trời muôn vật (ĐHV 297).  

* Việc Chúa, không ai được giữ độc quyền đại lý. Các Tông đồ thưa Chúa: “Có người không theo chúng con mà lấy Danh Thầy trừ quỉ”. Chúa bảo: “Ai không chống Ta thì thuận với Ta” (ĐHV 306).

* Tâm hồn tông tồ kính trọng thượng cấp, kể cả khi trình bày ngược lại chỉ thị và không bao giờ vô lễ trước mặt kẻ khác. Không thể tha thứ thái độ bất tuân, hài lòng (ĐHV 316).

* Con nghĩ “thư từ” không phải là việc tông đồ sao? Phaolô cũng ngồi trong tù ngục, không máy in, vẫn viết thư cha một giáo đoàn, giáo đoàn ấy chép lại rồi chuyển sang cho giáo đoàn khác. Cứ thế, Phaolô đã giữ vững và phát triển đức tin của Hội thánh sơ khai. Con hãy để tất cả lòng yêu thương con vào phong bì rồi dán lại, gửi đi (ĐHV 326).

* Đừng ham đại chúng, đừng vụ số đân hãy xác tín vấn đề cán bộ; quần chúng lộn xộn rời rạc, chỉ cần một cán bộ đủ khuấy động đủ khơi dậy quần chúng cán bộ là hồn, là bộ óc, là xương sống của quần chúng (ĐHV 338)

Thánh Phanxicô Xaviê là một tiến sĩ lừng danh ở đại học Sorbone, Pháp, cùng lúc lại được giữ chức vụ Khâm sai của Đức Giáo Hoàng. Với tài năng và chức vụ ấy, cộng với lòng nhiệt thành tông đồ nóng hổi, ngài đã lên đường truyền giáo khắp nơi. .

Nhưng Á châu đất rộng mênh mông, đường đi lại gian nan trắc trở, thánh nhân đã làm thế nào?

– Ngài đã nghiên cứu phương pháp truyền giáo, tâm lý của dân bản xứ nơi ngài đến giảng đạo.

– Vạch ra những qui luật buộc nhà truyền giáo phải noi theo.

– Gieo rắc hạt giống xong nơi nào, ngài liền xếp đặt, huấn luyện những kẻ cộng tác, thừa kế, rồi lại ra đi rao giảng. Ở phương trời xa, ngài dùng thư từ để dạy dỗ, giải đáp động viên tinh thần họ, thúc đẩy họ tiến lên.

Năm 1904, ngài được Đức Piô X đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo, không phải chỉ vì ngài đã rao giảng và rửa tội cho một số lớn lương dân; nhưng còn vì đã vạch ra phương pháp truyền giáo cho các cộng sự viên của ngài, thời đại ngài và cho cả muôn ngàn thế hệ mai sau nữa .