Ông chủ

1377

Một thanh niên làm việc tại cửa hiệu tạp phẩm sau những giờ học ở trường. Ngày kia, một khách hàng bước vào, và sau khi mua một ít trái cây,

Ông nói nhỏ :

– Thêm ít trái nữa! Cậu trai ở đây trước kia thường đưa nhiều hơn để được thêm tiền.  

– Nhưng tôi không thể làm thế. Chủ tôi không chấp nhận.

 – Nhưng ông chủ không có đây.

– Có, ông ở đây. Chủ tôi luôn có  mặt. Ông biết, tôi là một Kitô hữu !

Can đảm sống tư cách người Kitô hữu.