Ông bố nghiện rượu

1720

Có một gia đình có 2 con trai, ông bố là một người nghiện rượu. Sau khi con cái đã lớn, mỗi người phát triển cách độc lập. 
Lúc bấy giờ có một nhà tâm lý học lấy đề tài gia đình không hạnh phúc ảnh hưởng trên trẻ em để nghiên cứu, ông tìm đến 2 anh em nhà nầy. Có một người đã nghiện rượu như bố của anh ta, trở thành một con sâu rượu và không thấy chút tương lai nào cả; người kia thì trở thành người cai rượu, một chút rượu cũng không nếm. Nhà tâm lý học hỏi người trước: –Và hỏi người sau: “Tại sao anh trở thành một người cai rượu?” 
Hai người đều cho đáp án giống nhau: “Nếu ông có một ông bố như ông bố của chúng tôi vậy, thì ông có thể trở thành cái gì chứ?”  Pulpit Helps 

Tôi đã thấy một gia đình ông bố rất nghiện rượu, nhưng con cái chẳng có đứa nào biết uống rượu cả, và tôi cũng đã thấy một gia đình ông bố không biết uống rượu, nhưng con cái thì rượu chè cả ngày? Thật tương phản. 
Cũng như chúng ta, mỗi người đều có “hai đứa con”: đứa thiện và đứa ác. Chúng nó đều cùng tồn tại trong cuộc sống của mình, mọi người đều thấy được nó qua hành vi của chúng ta: làm điều xấu và thực hành điều thiện. 
Chúng ta sẽ trở thành cái gì khi chúng ta làm điều ác, và sẽ trở thành cái gì khi chúng ta thực hành điều thiện. Mỗi người tự trả lời thì sẽ có một đáp án tốt, và đem thực hành ngay trong cuộc sống đời thường của mình.