Lời khuyên lấy vợ

1004

Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng 
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng 
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm 
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn. 
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng 
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn 
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo 
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng. 

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô 
Hàm răng lởm chởm nói bô bô 
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn 
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ. 
Lấy vợ xin anh lấy vợ hô 
Lỡ sau mà có gặp côn đồ 
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm 
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô 

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu 
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao 
Về nhà bị vợ đì giặt áo 
Mất mặt trượng phu đấng anh hào. 
Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu 
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau 
Chúng mình có phận nên duyên nợ 
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau. 

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo 
Ông bà cha mẹ khó ăn theo 
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ 
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo. 
Bởi nghèo ‘chung thủy’ mới đi theo 
Sáng chiều em phụ lo cơm áo 
Anh sẽ vì em thấy tự hào. 

Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to 
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò 
Tội đức lang quân nằm kế cạnh 
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho. 
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to 
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho 
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy 
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò. 

http://Truyen%20vui%20cuoi/Tho%20vui%201.htm