Lời Chúa ngày 25-01-2023

6

THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Thánh Phao-lô tông đồ trở lại
Mc 16,15-18
LÒNG TIN, KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ

“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin…” (Mc 16,17a)

Suy niệm: Nếu được hỏi người môn đệ nào đã thi hành sít sao lời mời gọi “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” của Chúa Giê-su, chắc hẳn câu trả lời được nhiều Ki-tô hữu chọn sẽ là thánh Phao-lô. Theo sách Công vụ Tông đồ, sau khi trở lại, Phao-lô đã hăng say đi khắp vùng Tiểu Á, đến “tận cùng trái đất” – vùng đất thuộc đế quốc Rô-ma thời bấy giờ – và hoạt động không mệt mỏi, tận dụng mọi hoàn cảnh để loan báo Tin Mừng cứu độ. Điều giúp thánh nhân mạnh dạn ra đi đến những vùng ngoại vi, làm được nhiều dấu lạ, chấp nhận mọi gian lao khốn khó, kể cả sự bách hại “miễn là Chúa Ki-tô được rao giảng” (Pl 1,18) không chỉ do lòng say mê Chúa Kitô, mà còn nhờ lòng tin vững chắc vào một Thiên Chúa luôn yêu thương, mãi ở cùng, và đồng hành với những ai hết lòng gắn bó với Ngài.

Mời Bạn: Mỗi Ki-tô hữu đều được thông chia phần phúc Tin Mừng, được Chúa sai đi để làm chứng nhân cho Nước Trời. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta bước đi một mình, nhưng Ngài hứa sẽ “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20) và “dùng những dấu lạ kèm theo để xác nhận lời chúng ta rao giảng” (x. Mc 16,20). Bạn có tin vào lời hứa này để rồi mỗi ngày can đảm rao giảng về Chúa bằng đời sống của mình không?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dâng Chúa lời cầu nguyện để xin Ngài giúp mình vững tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con dám sống vì đức tin ấy mỗi ngày, loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Ngày 25 Tháng Giêng

Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại

Phaolô tên thật là Saolô, quê ở Tarsê xứ Cilicia, là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Nhưng vì gia đình đã nhập tịch Rôma nên ngài cũng là một công dân Rôma. Thuở nhỏ, Saolô rất trung thành với truyền thống cha ông. Ngài là một phần tử hăng say trong nhóm biệt phái và thù ghét các Kitô hữu. Sau khi tham dự vào cuộc ném đá Stêphanô, ngài bắt đầu bách hại Giáo Hội. Với sự chấp thuận của thượng tế Do Thái, ngài xuống Ðamas truy tìm tín hữu. Nhưng trên đường đi, ngài đã bị một luồng sáng bao phủ và vật ngã. Bỗng có tiếng phán: “Saolô, sao ngươi bách hại Ta”. Saolô hỏi lại: “Ngươi là ai?”. “Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt”. Và Saolô đã quy thuận: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”.

Anania, một môn đệ của Chúa đã đến gặp ngài tại Ðamas. Mắt ngài được sáng và ngài đã nhận lãnh Phép Rửa. Từ đó cuộc đời ngài đổi mới. Ngài nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Với tên gọi Phaolô, ngài đã rảo gót khắp nơi để loan truyền ơn cứu độ, xứng đáng với tước hiệu tông đồ dân ngoại.