Lời Chúa ngày 24-01-2023

9

THỨ BA TUẦN 3 TN
Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm.
Mt 25,14-30
ĐỪNG KHÔN HƠN CHỦ

“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.” (MT 25,14-15)

Suy niệm: Khi giao tài sản cho đầy tớ, ông chủ không hề nhắm đến những khoản sinh lời (vì khi về, ông thưởng cho họ cả vốn lẫn lời, nếu họ là đầy tớ tài giỏi và trung tín), mà ông muốn họ tham gia với ông trong việc quản lý tài sản để cùng chung hưởng với ông. Tự ông có thể đem tài sản gửi ngân hàng để kiếm lời, nhưng ông muốn đầy tớ của ông ít nhất biết làm việc đó, nếu không biết làm gì để sinh lời nhiều hơn. Sai lầm của người lãnh một yến là không tin chủ, trong khi chủ lại tin anh: chủ giao cho anh tài sản, anh đem chôn lại còn biện bác vì sợ chủ gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Nếu anh không tin chủ, thì chủ cũng không còn lý do để tin anh; anh đáng bị loại, vì anh là đầy tớ xấu xa và biếng nhác.

Mời Bạn: Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đặt họ vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai (x. St 2,15). Như thế, lao động thuộc về bản tính con người, vì đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ khi tạo dựng. Nhờ lao động mà con người được tăng trưởng, và nhờ lao động mà con người trở nên giống Thiên Chúa: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Bạn làm gì để thánh hóa công việc hiện tại của bạn?

Sống Lời Chúa: Luôn sinh lời yến bạc của Chúa bằng cách tận dụng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tổ tông chúng con phạm tội, vì đã không sống như những tôi tớ trung thành. Xin cho con biết việc phải làm, để phụng sự Chúa như đầy tớ khôn ngoan và trung tín.

Ngày 24 Tháng Giêng

Thánh Phanxicô Salê, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (1567-1622)

Thánh Phanxicô chào đời tại biệt thự Sales miền Annecy nước Pháp ngày 21/8/1567. Nhờ ảnh hưởng tốt của song thân, Phanxicô đã trở thành một thiếu niên chăm chỉ và đạo đức. Ngài theo học triết lý và thần học tại Balê, đậu tiến sĩ luật tại Padoua. Dù tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn, Phanxicô cũng quyết từ bỏ mọi sự để dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Năm 1595, ngài thụ phong linh mục. Ðiểm đáng lưu ý nhất trong cuộc đời của ngài là siêng năng dọn bài giảng và dạy giáo lý tân tòng. Ngài được Ðức Giám Mục Granier đề cử làm nhà giảng thuyết chính thức để chống lại bè rối Cavil ở Challais. Với một tâm hồn vui tươi, lòng cậy trông phó thác, sau khi trải qua nhiều khó khăn gian nan, ngài đã dẫn về cho Giáo Hội khoảng 72 ngàn người trong bè rối. Sau khi Ðức Giám Mục Granier từ trần, ngài được phong làm Giám Mục năm 1602. Ngài đã sáng lập dòng Chị Em Con Ðức Mẹ, sau được đổi sang dòng Thăm Viếng. Năm 1622, ngài qua đời tại Lyon.

Ðức Alaxandre VII phong ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1877.

Ðức Piô IX lại phong ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh.