Im lặng

1499

Có rất nhiều người ăn nói dễ dàng, chỉ vì không im lặng được. Cyrano de Bergerac.

Muốn im lặng cũng phải có can đảm: không trả đũa một lời nguyền rủa, không nêu lên một khuyết điểm trong cuộc chơi hay cuộc đối thoại, không coi trọng sự thâm niên của mình, không đòi hỏi quyền ưu tiên… Và biết nói gì khi cần phải tìm kiếm sự thinh lặng giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, để nhìn vào đời mình, nhìn vào sự sống, với ánh mắt của Thiên Chúa… Chắc chắn sẽ tới giờ phút thinh lặng của tử thần; nhưng lúc ấy mới suy nghĩ thì đã quá muộn! Tôi có biết tách rời khỏi những người khác, để được thinh lặng dễ dàng mà hiện diện với một mình Thiên Chúa không? Nói khác, tôi có đủ mạnh chăng?…

Hôm nay đây, lạy Chúa con sẽ thinh lặng thường xuyên hơn để lắng nghe tiếng lương tâm con, mà cũng là tiếng Chúa nói với con…