Hôn nhân lý tưởng

1957

Học trò hỏi Socrate:

 – Có bao nhiêu điều mà một đám cưới lý tưởng cần tôn trọng?  

Socrate trả lời:

– Hai điều kiện: Người chồng phái điếc và người vợ thì mù .  

Chúng ta thường nghe câu: “Phu xướng phụ tùy”, nghĩa là chồng nói vợ nghe. Nhưng còn khi vợ nói thì sao? Nếu lúc nào và trong việc gì vợ cũng phải nghe lời chồng, còn chồng không phải nghe vợ thì gia đình có thật hạnh phúc không? Có thể nói, không một phong tục, văn hóa hay sách vở nào của con người dạy chúng ta những tiêu chuẩn sống cao đẹp và thực tế như những tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Vì thế chúng ta sẽ nhìn vào lời Kinh Thánh dạy để biết vợ chồng phải cư xử với nhau như thế nào để đời sống được hạnh phúc.