Giot nước mắt

1594

Hai giọt nước mắt đang nổi trôi trên dòng đời. Giọt nước mắt thứ nhất nói với giọt nước mắt thứ hai rằng:

– Tôi là giọt nước mắt của người thiếu nữ rơi trên gò má khi khóc thương người yêu đã lìa trần. Còn bạn là ai?

Giọt nước mắt thứ hai trả lời:

– Tôi cũng là giọt nước mắt của cô gái ấy, nhưng rơi xuống trong niềm vui sung sướng hạnh phúc khi đón chào người yêu từ xa trở về. Cả hai chúng ta đều là những giọt nước mắt của tình yêu…

***

Bạn thân mến!

Trong cuộc đời của một con người, chắc hẳn đã có biết bao lần nước mắt đã chảy dài trên gò má: Có giọt nước mắt của đau khổ tủi nhục nhưng cũng có giọt nước mắt của vui sướng hạnh phúc. Có giọt nước mắt của mất mát chia lìa và cũng có những giọt nước mắt của vui mừng xum họp. Và còn có những giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt ấy đã đổ ra vì được yêu hoặc vì thiếu tình yêu. Nhưng tình yêu là gì nhỉ ? Tình yêu quan trọng và gắn bó với đời sống con người như thế nào? Đó là một trong muôn ngàn câu hỏi về tình yêu mà con người đã đặt ra từ ngàn xưa cho đến ngàn sau…

Phải chăng tình yêu là một điều gì đó rất kỳ diệu trong đời sống của con người. Phải chăng tình yêu là một sự dâng hiến vô điều kiện của một người trao cho một người. Phải chăng khi yêu người ta tự biến mình trở thành nô lệ cho người mình yêu. Và phải chăng khi yêu người ta không còn sợ hãi nữa, nhưng trở nên can trường mạnh mẽ, dám cho đi tất cả, hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả vì người mình yêu… Chính vì thế, trong thư thứ nhất của thánh Gioan, Ngài đã khuyên nhủ các tín hữu rằng: ” Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga. 4:18)

Tình yêu hoàn hảo là tình yêu như thế nào nhỉ? Phải chăng tình yêu hoàn hảo là tình yêu cho đi vô điều kiện, cho đi tất cả những gì mình đang có, ngay cả những điều cao qúy nhất là chính mạng sống của mình. Tình yêu hoàn hảo là tình yêu bao la như đại dương mênh mông biển rộng, là tình yêu mà Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, đã trao ban cho con người, vì “Không có tình yêu nào to lớn cho bằng tình yêu của người đã thí mạng vì người mình yêu” (Ga.15:13)

Càng yêu nhiều thì càng đau khổ nhiều…Thiên Chúa đau khổ nhiều vì Ngài yêu nhiều, vì con người đã quay lưng không chấp nhận tình yêu của Ngài, đã phản bội tình yêu của Ngài. Và Thiên Chúa cũng đau khổ khi nhìn thấy con người phải chịu đau khổ trong cảnh trầm luân đời đời …Trong bối cảnh đó, những giọt nước mắt của tình yêu lại tiếp tục chảy dài trên gò má của một Thiên Chúa Đau Khổ vì người mình yêu.