Đóng góp

1287

Một cô bé đi vận động từng nhà một trong xóm để quyên tiền cho câu lạc bộ những người yêu động vật. Lúc cô giải thích ý nghĩa của hành động đó cho một người đàn ông rõ, ông ta bèn mời cô bé vào nhà và nói rằng ông ta lấy làm vui lòng khi đóng góp:
– Cháu hãy chọn lựa đi! – Ông ta nói khi đặt tờ giấy bạc 1USD và một đồng cắc mười xu đặt lên bàn.
Cô bé nhặt lấy đồng mười xu và nói:
– Mẹ cháu luôn luôn dạy cháu nên nhận cho mình phần nhỏ nhất.
Kế đó cô nhặt tiếp tờ giấy bạc 1USD lên rồi nói tiếp:
– Và nếu như ông không phiền lòng thì cho cháu xin mảnh giấy này để gói đồng bạc lại cho khỏi bị rơi mất!  Sưu tầm

Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Mt 6,1-6.16-18