Đòi hỏi

1006

Chúng ta bao giờ cũng đòi hỏi người ta phải đổi mới, phải cải thiện quá đáng.

Có một câu truyện kể về một người đã thay đổi. “Anh đã bỏ hút thuốc vì chị đã bắt anh như vậy phải không?”

“Đúng vậy.”

“Anh đã bỏ uống rượu vì chị đã bắt anh như vậy phải không?”

“Đúng thế.”

“Anh đã bỏ bài bạc vì chị đã bắt anh như vậy phải không?”

“Phải.”

“Nhưng anh chưa bao giờ cưới hỏi chị ấy phải không?”

“Ừ, anh coi, sau khi đã cải thiện được đến thế, tôi nhận ra rằng tôi có thể sống tốt hơn là nếu tôi chính thức kết hôn với cô ấy.”