Đồ cổ

995

Giá trị của những đồ cổ thường gia tăng với thời gian.

Tháng 5/1990, một chiếc xe rolls Royce do Anh quốc chế tạo năm 1907 đã được bán đấu giá là 2.860.000 đô la tại bang Florida bên Hoa Kỳ. Đây là giá bán một chiếc xe cổ cao nhất từ trước tới nay. Chiếc xe này đã từng được gia đình cự phú Rockefeller sử dụng.

Nhưng đáng kể hơn cả vẫn là giá bán một bức tranh của danh hoạ người Hoà Lan là Vincent Van Gogh. Bức tranh hoạ lại chân dung của một người bạn thân của danh hoạ là bác sĩ Gachet, được thực hiện năm 1890, tức là cách đây hơn 100 năm. Trong một cuộc đấu giá tại một phòng triển lãm ở New York bên Hoa Kỳ, bức tranh đã được bán với giá là 82.500.000 đô la. Đây là giá bán cao nhất từ trước tới nay đối với một tác phẩm nghệ thuật.

Cũng khi đó, tại Tây Đức, người ta đã đem bán đấu giá cả những tác phẩm của nhà độc tài Hitler. Một bức tranh sơn nước của ông đã được bán với giá là 6.134 đô la. Ngay cả một ấn bản của tác phẩm Mein Kampf, trong đó Hitler đã vạch ra chương trình hành động gian ác của ông, cũng được bán với giá trên 5 ngàn đô. Nhiều di tích khác của ông và các cộng sự viên của ông cũng được đem bán đấu giá. Người mua có lẽ không nghĩ đến giá trị nghệ thuật cho bằng muốn giữ làm kỷ niệm di tích có liên quan đến tội ác và một trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nhân loại.

Tất cả những người môn đệ đích thực của Đức Kitô cũng là những nhà nghệ sĩ mà các tác phẩm đều vượt thời gian. Tác phẩm mà các ngài để lại chính là cả cuộc sống được hoạ lại theo khuôn mẫu của Đức Kitô. Những tác phẩm ấy không bao giờ được đem bán đấu giá, bời vì chúng vô giá. Không có tiền bạc nào có thể mua được công đức và các hy sinh của các thánh. Người ta chỉ có thể chiêm ngắm bằng đôi mắt của đức tin. Có những cuộc sống xả thân quên mình mà mọi người đều biết đến, có những cuộc sống âm thầm trong gian lao thử thách mà chỉ mình Thiên Chúa mới chân nhận giá trị. Hiển hách hay âm thầm, cuộc đời của các vị thánh là những tác phẩm mà giá trị vẫn luôn tồn tại qua muôn thế hệ.

Mỗi một người Kitô chúng ta, trong cố gắng mô phỏng Đức Kitô, cũng là những nghệ sĩ cách này hay cách khác đều để lại những tác phẩm cho hậu thế. Chúng ta không để lại tài sản, chúng ta không để lại những tác phẩm nghệ thuật, mà chính là cả cuộc sống của chúng ta. Trong âm thầm theo Chúa, phục vụ tha nhân, chịu đựng vì đức tin, làm chứng tá cho Tin Mừng: chúng ta luôn được mời gọi để lại cho hậu thế kho tàng vô giá nhất: đó là niềm tin. Âm thầm hay rực sáng niềm tin đó phải là kho tàng quí giá nhất mà mọi người chúng ta đều được mời gọi để sống, để bồi đắp, để vun trồng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.